Chất làm dày cho vải

Chất làm dày cho vải

GIỚI THIỆU

ỨNG DỤNG

TÊN SẢN PHẨM

Danh mục sản phẩm
Tên Sản Phẩm Công Dụng Ứng dụng Liều Lượng
CF - 770

Chất làm dày cho vải

1.CF - 770 thích hợp cho sợi Cotton và các loại sợi tổng hợp, được sử dụng cho vải thun hoặc dệt thoi nhằm tạo cho sản phẩm sau khi may đứng hàng mà không bị cứng.
2.Do là tính Nonion nên CF - 770 có thể dùng chung với các chất trợ trong giai đoạn hậu xử lý như : Hồ mềm Silicone, Resin …
-Lượng sử dụng cho khâu Wash may : 5 - 15% (o.w.f) & tùy theo yêu cầu sử dụng.
-Ngấm ép : 50 - 150g/l (o.w.l), pickup 60 - 80, định hình 150 – 1900C x 30 - 60giây.
Tên Sản Phẩm Công Dụng Ứng dụng Liều Lượng
Hotline
Zalo