Tin nội bộ - nguyen lieu viet ; nguyên liệu việt ; bột gạo ; bột mì ; bột sắn ; bo mi ; bot san ; bot gao ; Cách Làm Bánh Bông ; Cách làm Gato ;Cách Làm Bánh Pizza ; Hướng dẫn làm bánh su kem ; viet materials; Vie

Tin nội bộ -

Tin nội bộ -

Tin nội bộ -

Tin nội bộ -
Tin nội bộ -

Tin tức

Tốc độ tăng trưởng bình quân ngành công nghiệp hóa chất đạt 14% - 16%

(07.01.2015)

Ngày 18 tháng 09 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1621/QĐ-TTg về việc phê duyệt “Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam đến năm 2020, có tính đến năm 2030”.