Chất cầm màu

Chất cầm màu

GIỚI THIỆU

Chất cầm màu cho màu hoạt tính, trực tiếp, Nylon trong quá trình nhuộm nhằm tăng chất lượng vải thành phẩm do độ bền giặt và độ bền ma sát  được nâng lên rất nhiều so với các sản phẩm trước đây.

ỨNG DỤNG

1.Chịu được nước cứng, muối, Acid, kiềm nhẹ.
2.Tăng thêm độ bền giặt, độ bền mồ hôi và độ bền ma sát.
3.Không có thành phần Formaldehyde, nên vải sau khi xử lý có thể tùy ý sử dụng.
4.Tương thích với các loại hồ mềm tính cation, nonion.

TÊN SẢN PHẨM

CF

HIPOM

VITEX

Danh mục sản phẩm
Tên Sản Phẩm Công Dụng Ứng dụng Liều Lượng
HIPOM FIX-3236
 1. Tăng cường độ bền màu sau giặt và nâng cao chất lượng sản phẩm.
 2. Không cần phải sử dụng thêm acid để điều chỉnh pH.
 3. Không ảnh hưởng đến độ bóng của hàng dệt và tạo hiệu quả tuyệt hảo ở quy trình nhiệt độ thấp.
 4. Tương thích với chất hoạt động bề mặt tính Anion và Nonion.

Lượng sử dụng kiến nghị: 2 ~ 4 % (o.w.f.), và tùy thuộc vào nhu cầu thực tế.

Fix SR-110
 1. Chịu được nước cứng, muối, Acid, kiềm nhẹ, mồ hôi...
 2. Cầm màu tốt cho thuốc nhuộm trực tiếp và thuốc nhuộm họat tính đối với coton, linen, rayon và các sợi tái chế hiệu quả đều như nhau.
 3. Nâng cao độ bền giặt, độ bền ma sát và chống giây màu tốt.
 4. Sau khi cầm màu có thể phòng chống được biến màu do môi trường ẩm, acid CO2 và những tác dụng khác gây ra.
 5. Tính biến ánh màu thấp, vải không bị ảnh hưởng cảm giác tay sau khi sử dụng.
 6. Không có thành phần Formaldehyde.
 1. Ngâm nhuộm      : 1.0 ~ 5.0 % (o.w.f), nhiệt độ 30 - 600C x 20 phút.
 2. Ngấm ép             : 10 ~ 50 g/l (o.w.l) ngấm ép định hình bình thường.
Vitex - FAN
1.Chịu được nước cứng, muối, Acid, kiềm nhẹ.
2.Tăng thêm độ bền giặt, độ bền mồ hôi và độ bền ma sát.
3.Không có thành phần Formaldehyde, nên vải sau khi xử lý có thể tùy ý sử dụng.
4.Tương thích với các loại hồ mềm tính cation, nonion.
Nồng độ màu
Jigger, Winch, Jet
Padding Mangle
Màu vừa
0,3 – 1,5 %
0.5 – 1.5 g/l
Màu đậm
1,5 – 3,0 %
– 3g/l
 
Vitex - FIB
1.Chịu được nước cứng, muối, Acid, Alkali.
2.Tăng thêm độ bền màu về giặt, độ bền mồ hôi và độ bền ma sát.
3.Thích hợp sử dụng với những chất trợ khác như hồ mềm, resin, chất chống thấm.
4.Không có thành phần Formaldehyde, nên vải sau khi xử lý có thể tùy ý sử dụng.
Lượng sử dụng thông thường là :
-Tận trích : 0.2 – 2% (owf) x 40 – 600C x 20phút.
-Ngấm ép : 5 – 20g/l (owl)
Vitex - NG5
1.Vitex – NG5 tăng độ bền giặt cho vải sợi.
2.Độ biến ánh màu thấp, không ảnh hưởng đến màu vải sợi.
3.Thích hợp với các quy trình nhuộm.
4.Vitex – NG5 sử dụng chung với Acid FTC hoặc Acid Acetic sẽ phòng tránh những khó khăn khi gia công.
5.Lượng sử dụng thấp, kinh tế và tiết kiệm nhiên liệu.

Lượng sử dụng thông thường :  1.0% - 4.0% (O.W.F)

Vitex - FIX
1.Chịu được nước cứng, muối, acid.
2.Tăng thêm độ bền màu và giặt, độ bền mồ hôi và độ bền ma sát.

Nồng độ màu

Jigger, Winch, Jet

Padding Mangle

Màu vừa

0,3 – 1,5 %

5 – 15 g/l

Màu đậm

1,5 – 3,0 %

10 – 15g/l

 
Tên Sản Phẩm Công Dụng Ứng dụng Liều Lượng
Hotline
Zalo