Chất ổn định H2O2

Chất ổn định H2O2

GIỚI THIỆU

Thông thường các máy nhuộm sử dụng chất Silicate làm chất ổn định H2O2 hiệu quả thực tế cho thấy rất tốt, như nếu sử dụng chất Silicate thời gian dài thường xảy ra một số vấn đề cho các máy nhuộm như sau:

- Tạo ra chất muối không tan (Alkaline - Earth metal salt) rất khó xử lý, thành lớp màng nổi trên mặt nước dễ bám vào vải làm đốm vải, làm giảm tính hút nước của vải và ảnh hưởng đến độ thấm của màu nhuộm và những chất trợ khác.

- Đối với ống trục và máy nấu tẩy, Silicate trực tiếp tạo ra sự ma sát giữa vải và máy, dẫn đến sự thiệt haị của mặt vải, làm nghẹt các đường ống của máy.

Sử dụng chất ổn định H2O2 không có Silicate, đặc biệt khắc phục được các khuyết điểm trên, hiệu quả cao, tính bọt thấp.

ỨNG DỤNG

1.Không thành phần Silicate, không tạo bọt, dễ thao tác.
2.Không có cảm giác thô nhám sau khi sử dụng.
3.Có tính phân hủy cao, dễ xử lý nước khi thải.
4.Hiệu quả ổn định H2O2 rất cao, không kém Silicate.
5.Không có hiện tượng muối không tan phát sinh trên vải và thành máy.

TÊN SẢN PHẨM

VITEX - OXD

Danh mục sản phẩm
Tên Sản Phẩm Công Dụng Ứng dụng Liều Lượng
Vitex - OXD
1.Không thành phần Silicate, không tạo bọt, dễ thao tác.
2.Không có cảm giác thô nhám sau khi sử dụng.
3.Có tính phân hủy cao, dễ xử lý nước khi thải.
4.Hiệu quả ổn định H2O2 rất cao, không kém Silicate.
Không có hiện tượng muối không tan phát sinh trên vải và thành máy
Kiến nghị lượng sử dụng H2O2 có nồng độ 35%:
-Tẩy trắng bằng thiết bị kín hơi : Từ  8 –10% của tổng lượng H2O2.
-Tẩy trắng  máy nhuộm liên tục : Từ 10 – 15% của tổng lượng H2O2.
 Lượng sử dụng H2O2 có nồng độ 50%
-Tẩy trắng bằng thiết bị kín hơi : Từ 12 – 14% của tổng lượng H2O2.
-Tẩy trắng máy nhuộm liên tục : Từ 14 – 22% của lượng H2O2.
Tên Sản Phẩm Công Dụng Ứng dụng Liều Lượng
Hotline
Zalo