Chất khử đốm Silicone

Chất khử đốm Silicone

GIỚI THIỆU

ỨNG DỤNG

TÊN SẢN PHẨM

Danh mục sản phẩm
Tên Sản Phẩm Công Dụng Ứng dụng Liều Lượng
CF - 1049 & CF - DSC
1. Giai đoạn 1 : Sử dụng CF - 1049 giúp phản ứng trên phân tử sợi để tách màng silicone ra khỏi sợi.
-CF - 1049      : 2 – 4g/l
-Soda ash        : 4g/l (dung tỉ càng lớn càng tốt)
-Nhiệt độ        : 70 – 800C x 60phút.
-Xử lý xong giai đoạn 1, trực tiếp vô nước sạch chuẩn bị qua giai đoạn 2.

2.Giai đoạn 2 : Sử dụng CF - DSC để nhũ hóa và giặt sạch các loại dầu silicone còn tồn đọng trên vải sợi mà khi sử dụng CF - 1049 chưa phản ứng hết.

-CF - DSC      : 1 – 3g/l
-Soda ash        : 2g/l
-Nhiệt độ        : 70 – 800C x 40phút.
-Xử lý xong xả sạch.
Tên Sản Phẩm Công Dụng Ứng dụng Liều Lượng
Hotline
Zalo