Chất đều màu cho len

Chất đều màu cho len

GIỚI THIỆU

ALBENOL WET là chất đều màu cho màu acid để nhuộm sợi len hoặc polyamide hoặc màu phức kim loại. ALBENOL WET mang lại tính đều màu và hấp thụ màu tốt nhờ có tính di nhuộm cao, bắt màu chậm.

ALBENOL WET ngăn ngừa hiện tượng sọc màu do cấu trúc khác biệt của sợi len, Nylon.

ỨNG DỤNG

  1. Khả năng di nhuộm tốt cho màu axit, màu phức kim loại.
  2. Tính đều màu tốt cho sợi len, giúp sợi hấp thụ màu ổn định cho dù có sự khác biệt về cấu trúc sợi khi dệt.
  3. Ngăn ngừa hiện tượng sọc màu do cấu trúc khác biệt của sợi len, nylon.
  4. Khả năng sửa màu do tính di nhuộm tốt.

TÊN SẢN PHẨM

ALBENOL WET

Danh mục sản phẩm
Tên Sản Phẩm Công Dụng Ứng dụng Liều Lượng
ALBENOL WET
  1. Khả năng di nhuộm tốt cho màu axit, màu phức kim loại.
  2. Tính đều màu tốt cho sợi len, giúp sợi hấp thụ màu ổn định cho dù có sự khác biệt về cấu trúc sợi khi dệt.
  3. Ngăn ngừa hiện tượng sọc màu do cấu trúc khác biệt của sợi len, nylon.
  4. Khả năng sửa màu do tính di nhuộm tốt.

Lượng sử dụng kiến nghị: 0.5 ~ 2.0g/l.

Tên Sản Phẩm Công Dụng Ứng dụng Liều Lượng
Hotline
Zalo